Servicetjänster

SERVICE- OCH UTRUSTNINGSTJÄNSTER | KÄRSÄMÄKI, TAMMERFORS

Konesilta Oy:s egen service- och utrustningstjänst verkar i moderna utrymmen i Kärsämäki och i Tammerfors. Tack vare vår kunniga servicepersonal kan vi erbjuda ett unikt nyckeln i handen –program för våra nyare inbytesmaskiner, varvid kunden får en renoverad Garantiinbytesmaskin som nästan är i nyskick! Fråga mera om servicetjänster för inbytesmaskiner »

Steg 1

Utvändig och invändig tvätt och rengöring av maskinen i vår moderna tvätthall.

Steg 2

Serviceåtgärder. Byte av oljefilter och infettning. Vi använder oljor och filter av hög kvalitet enligt tillverkarens rekommendationer.

Steg 3

Vi kontrollerar grävningsautomatiken, körhastigheten samt övrig elutrustning och mätare. Vi kontrollerar även körljusen, blinkljusen, radion, batterierna, luftkonditioneringen, chassits skick inkl. bandrullarna och –hjulen. Vi installerar också såväl bockvärmare som bränsledrivna värmare (Eber/Webasto.)

huoltopalvelu

Steg 4

Glapp i bommen som beror på slitage åtgärdas genom byte till nya, härdade tappar och holkar enligt behov. Vi har 3 st. kranar till vårt förfogande: en 12 tons traverskran samt en 3 tons och en 1 tons bomkran. Dessutom är vi utrustade med en mängd specialverktyg, med vars hjälp vi kan utföra servicearbeten av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Steg 5

Installation av tilläggsutrustning samt arbetshydraulikens installations- och ändringsarbeten.

Exempel 1

Omändring enligt behov av arbetshydrauliken från enkelverkande till dubbelverkande vid installation av tiltfäste, installation av skoplåsningshydraulik enligt säkerhetsbestämmelserna och inställning av trycken enligt tillverkarens rekommendationer.

Exempel 2

Installation av skoprotator (Engcon/ Rototilt /Smp/Marttiini). Inkluderar behövlig elektronik och sänkning av trycken enligt maskintillverkarens rekommendationer. Även styrsystem till rotatorer enligt kundernas önskan.

Vi kontrollerar att skoputrustningen passar ihop med fästet innan vi levererar maskinen.

Steg 6

Vi utför eventuella specialarbeten som byte av bandplattor, byte av rullar, bepansring och skogsutrustning/-skydd.

Steg 7

Kosmetiska skador på färgen åtgärdas i vår moderna reparationshall som uppfyller alla miljö- och luftkonditioneringskrav. Där utför vi först grundarbetet och därefter reparationsmålar vi med tillverkarens originalnyanser. Därefter limmar vi på nya märkes- och modelldekaler samt lagenliga varningsdekaler.

Slutligen överlåter vi en stilig inbytesmaskin som är välutrustad och servad till kunden! Vi levererar maskinen direkt till arbetsplatsen vid överenskommen tidpunkt.

Fråga mera om våra servicetjänster »